Educational institutions

RigasDMV

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā tiek īstenotas 11 akreditētas profesionālās vidējās izglītības programmas 3. profesionālās kvalifikācijas līmenī. Katrā no tām strādā kompetenti pedagogi – ar lielu darba pieredzi, maģistra grādiem mākslā un pedagoģisko izglītību. Uzlabota vide un mācību aprīkojuma modernizācija nodrošina augstvērtīgu mācību procesu, kā arī izglītojamo konkurētspēju darba tirgū.

Read more