Izsludināta pieteikšanās Daugavpils Universitātes 64. starptautiskajai zinātniskajai konferencei

du_gerb_

Daugavpils Universitāte izsludina pieteikšanos Daugavpils Universitātes 64. starptautiskajai zinātniskajai konferencei. Konference notiks attālināti 2022. gada 21. – 22. aprīlī, izmantojot ZOOM platformu. Konference tiek organizēta, lai uzsvērtu augstākās izglītības mūsdienu nozīmi, zinātnisko un inovatīvo risinājumu pieaugošo lomu, kā arī veicinātu sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm Latvijā, ES dalībvalstīs un citās valstīs. Konferences organizatori aicina pieteikties zinātniekus, docētājus un studentus no Latvijas un ārvalstu augstskolām un pētnieciskajiem centriem. Pētījumu tematika konferencē saistīta ar humanitārajām, sociālajām un dabaszinātnēm, izglītības, mākslas, tiesību un citām jomām.

Konferences darba valodas: latviešu, angļu, krievu (vācu, spāņu, franču, poļu, lietuviešu, zviedru – humanitāro zinātņu attiecīgajās lingvistiskajās darba grupās). Reģistrēšanās konferencei un tēžu iesniegšana līdz 25.03.2022.

Konferencē prezentēto zinātnisko pētījumu rezultāti tiks publicēti konferences rakstu krājumā Proceedings of the International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums tiek publicēts 3 daļās: A. daļa. Dabaszinātnes; B. daļa. Sociālās zinātnes; C. daļa. Humanitārās zinātnes.

Dalības maksa konferencē (par katru pieteikumu): Standarta dalības maksa: 75 EUR Dalības maksa studējošajiem: 50 EUR Dalības maksa DU darbiniekiem un studējošajiem: 30 EUR Dalības maksā ietilpst tēžu un rakstu recenzēšana un publicēšana, konferences materiālu sagatavošana.

Rīcības komitejas kontaktinformācija:
Zinātņu daļa
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13
Daugavpils, LV 5401
Tālr.: (+371) 65425452
e-pasts: konference@dukonference.lv
dukonference.lv