Ālto Universitātes tapšana

LA113 AltoUn 70_72

Somijas universitātēs 2010. gads iezīmēja radikālas pārmaiņas dizaina izglītībā un attīstībā, jo tika radīta Ālto Universitāte (AALTO UNIVERSITY), jauna un ambicioza mācību iestāde, kurā dizains un māksla sastopas ar zinātni, tehnoloģiju un biznesu. Jauno produktu radīja trīs atzītākās Somijas universitātes – Mākslas un dizaina universitāte (University of Art and Design – TAIK), Helsinku Ekonomikas augstskola (Helsinki School of Economics – HSE) un Helsinku Tehnoloģiju universitāte (Helsinki University of Technology – TKK).

Viss raksts no Latvijas architektūra Nr. 113 (3/14)/2014 >>> LA113 70-72