Atbalstām Ukrainu

Anit_Roziite2

Latvijas Dizaineru savienība aicina savus kolēģus papildus visam jau darītajam un vēl darāmajam, lai palīdzētu novērst kara izraisītās sekas Ukrainā un pasaulē un pretstāvētu Putina režīma agresijai, vēl padomāt par iespējām piedāvāt darbu profesijā – jebkādā apjomā – no Ukrainas iebraukušajiem visu jomu dizaineriem.

Varbūt tieši jūsu dizaina birojā, studijā vai salonā ir vajadzīgas palīdzīgas ukraiņu rokas un prāti?

Pašlaik nav daudz ziņu par šurp atbraukušajiem mūsu profesionālajiem kolēģiem, bet būtu labi sagatavoties, ja tāda nepieciešamība rastos.

Turpināsim būt atsaucīgi un par iespējamām dizaineru un dizaineru palīgu darba vietām sūtīsim datus Kristianai Kazarjanai, kontakti – kristiana.kazarjana@design.lv.

Anitas Rozītes foto