“DIZAINS – IZMANTOTĀS UN NEIZMANTOTĀS IESPĒJAS” LDS zinātniskās konferences rakstu krājums

Dizaina sala ar uzr 250x200 Dpi lauk

LDS organizētais konkurss Gada balva dizainā (GBD) ir kļuvis par tradīciju un svarīgu notikumu valsts kultūras dzīvē. Mēs esam aizsākuši jaunu tradīciju, kas iekļaujas kopējā GBD notikumu un pasākumu kopumā – dizaina pētniecības veicināšanu organizējot zinātnisku konferenci “DIZAINS – IZMANTOTĀS UN NEIZMANTOTĀS IESPĒJAS”, kas notika 05.10.2013. Tajā ar referātiem piedalījās gan dizaina profesionāļi, gan pārstāvji no RTU, LU,  BSA un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras.
Konferences interesentu vidū bija gan dizaineri, skolēni, studenti un akadēmiskās vides pārstāvji, gan  izstādes “Design Isle”apmeklētāji.
Dizaina pētniecība Latvijā attīstās un mūsu mērķis ir to stimulēt un popularizēt.

Konferences rakstu krājumā ir apkopoti pētījumi, kas ir aktuāli ne tikai Latvijas, bet arī citu valstu dizaineriem un pētniekiem.

sala 5

Lasiet, domājiet, pētiet un piedalieties konferencē “DIZAINS – IZMANTOTĀS UN NEIZMANTOTĀS IESPĒJAS 2014” sūtot pieteikuma anketu uz adresi andra.irbite@design.lv!

Šī gada konferences tematiskās sekcijas:

Dizaina vēsture un tās nozīme mūsdienās
Dizaina teorija
Dizaina domāšana projektu, biznesa un stratēģiskajā vadībā
Dizains kā inovāciju instruments
Dizains starpdisciplināru projektu izstrādē
Dizains un sociālie procesi un citas ar dizainu saistītas tēmas

Rakstu krājums   Dizaina sala_Konference 2013

GBD 2014_ konferences dalībnieka pieteikuma anketa

Atbalsta
VKKF 250x200 Dpi lauk