Gatavojamies dizaina izstādei 2023. gada pavasarī Āģītī!

AgT22

Latvijas Dizaineru savienība izsludina pieteikšanos dizaina izstādei Klusuma dabas. RE:EX2022. The natures of silence.

Papildinājums ar ziņu no Barbaras Freibergas, projekta vadītājas, ka izstāde pašreiz, 1.augustā,  ir pārcelta:  “Šī brīža plānotais laiks – pavasaris.
Bet tas nav iemesls atslābt!!! – kuratore joprojām gaida darbus, rakstām jaunu projektu uz VKKF, runājam ar atbalstītājiem. Un drīzumā gribētu uzsākt intervijas ar izstādes dalībniekiem.”

Norises vieta – Āgenskalna tirgus jaunais atjaunotais paviljons.
Izstādes norises laiks – 19.08.2022. līdz 11.09.2022.
Izstādes scenogrāfe – Anna Heinrihsone.
Izstādes kuratore – Auguste Petre.
Izstādes projekta vadītāja – Barbara Freiberga, 28307476, barbara.freiberga@design.lv
Darbu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 01.06.2022.
Pieteikšanās anketa: https://saite.lv/ckX
Jebkuras idejas aizsākums ir klusums. Ideja ietriecas klusumā kā meteorīts, vai piepeld tam klāt lēnām un mierīgi kā kuģis. Klusums ideju absorbē, iesūc sevī, apstrādā un tad atgrūž to no sevis kā troksni. Amerikāņu dzejniece un intelektuāle Adriēna Riča (Adrienne Rich, 1929-2012) rakstījusi, ka radīšanas impulss sākas klusuma tunelī, bet Pols Gudmens (Paul Goodman, 1911-1972) savulaik apcerējis deviņas klusuma dabas (tostarp mēmo un apātisko, snaudošo klusumu; muzikālo klusumu; dzīvo modras uztveres klusumu).
Klusumam ir dažādas dabas, kuras var raksturot arī kā kontrastos balstītus priekšstatus. Tukšums pret pārpilnību. Dziļums pret plakni. Sākums pret beigām. Miers pret bailēm. Šī koncepta nozīme un saturs mainās līdz ar kontekstu, turklāt precīza klusuma dabas definīcija mums katram ir cita.

Izstāde “Klusuma dabas” ir iecerēta kā amorfa un plūstoša dizaina ekspozīcija, kūrēta izlase, kuras uzdevums ir meklēt klusumu trokšņainā telpā. Tirgus, kura komunikatīvā – tātad trokšņainā – funkcija aizvien ieņem būtisku lomu sabiedriskajā dzīvē, izaicina pakļaut kontrastu un radīt nosacītus klusuma punktus jeb meditatīvas pieturas. Citiem vārdiem sakot, norobežoties no apkārtējās vides un sadzirdēt klusumu komunikācijā ar dizainu.