Humanitāro un dabaszinātņu sinerģija kultūras vēsturē un teorijā_LMA konference

lma-konference-2022-vizualis

16. UN 17. JŪNIJĀ LMA NORISINĀSIES 2. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

16. un 17. jūnijā, Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA)  norisināsies doktorantūras programmas organizēta 2. starptautiskā zinātniskā konference, kas kļuvusi jau par ikgadēju mākslas nozares notikumu. Konferencē ar priekšlasījumiem piedalīsies gan Latvijas, gan vairāki starptautiska mēroga zinātnieki un lektori, kuri uzstāsies par šī gada konferences centrālo tēmu – “Humanitāro un dabaszinātņu sinerģija kultūras vēsturē un teorijā”.

Šī gada konference būs unikāla prezentācijas platforma, kurā tiks demonstrēti inovatīvu pētījumu metožu ceļā iegūti rezultāti un stāstīts par mākslas zinātnes sasaisti ar humanitārām un eksaktām zinātnēm, iezīmējot šādas mijiedarbības ekonomisko atdevi – neizmērojamas iespējas dažādos pētījumu rezultātus izmantot uzņēmējdarbībā.

LMA starptautiskās zinātniskās konferences galvenais mērķis ir mainīt līdzšinējos pieņēmumus par mākslas zinātni kā abstrakciju un parādīt, ka tā pilnvērtīgi iekļaujas un papildina arī citas nozares, tādējādi paplašinot mākslas zinātnes jēdzienu. Tāpat konferences organizatori vēlas iedrošināt kultūras vēstures un teorijas nozaru zinātniekus rast jaunas pētniecības metodes un zinātniskas atklāsmes, kā arī mainīt līdzšinējos pieņēmumus.

Konferences laikā caur mūsdienu inženiertehniskajām, lietišķo un dabaszinātņu pētnieciskajām iespējām tiks bagātināti kultūras daudzveidības izpētes rezultāti un ievērojami paplašinātas nākotnes pētnieciskās iespējas. Kā rezultātā konferencē prezentētie un publicētie starptautiskie pētījumi būs nozīmīgs ieguvums dažādām auditorijām ne tikai Latvijā un Baltijā, bet arī starptautiski.

Šī gada tēma, kas veltīta humanitāro un dabaszinātņu sinerģijai kultūras vēsturē un teorijā, ļaus paplašināt ne tikai mākslas zinātnes jēdzienu, bet arī pētniecības metožu iespējas, kā arī iezīmēs šādu pētījumu nozīmību kopējā tautsaimniecībā. Tieši tāpēc, lai spētu paplašināt jau ierastās un gadsimtiem izmantotās pētniecības metodes, rast jaunas kopīgas ierosmes, kas iezīmēs mākslas vērtīgo mijiedarbi ar citām zinātnēm, esam apzināti izvēlējušies šādu konferences formātu, kurā  vienkopus dažādās sekcijās piedalīsies pieredzes bagāti ārvalstu zinātnieki un mūsu augstskolas topošie pētnieki.

Mēs esam patiesi priecīgi par daudzo dalībnieku skaitu un interesi, kas parāda, ka šāda tēmas izvēle ir nozīmīga gan domājot par nozares mijiedarbību ar citām, gan par savstarpēju dažādu nozares pētnieku satikšanos un kopēju sadarbību. Konference dalībniekiem būs lieliska iespēja novērtēt sava pētījuma unikalitāti un pienesumu mākslas un kultūras vēstures nozarē, gan  arī sava pētījuma ekonomisko atdevi un iespējamo izmantojumu uzņēmējdarbībā,” stāsta Agita Gritāne, Latvijas Mākslas akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā, doktora studiju programmas vadītāja.