Līdz pieteikšanās termiņa beigām
Dienas
Stundas
Min.
Sek.


LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi laukAnitra_logo_mazs
AttelsR_250x200
Kronospan_250x200ACS_LV_AJ-Logo-mazais
sadolin_250x200

“Jaunā Eiropas Bauhaus” pieeja ilgtspējai, iekļaušanai un skaistumam

Bauhauss_vaacinsh

Iznācis Latvijas Arhitektu savienības un “Jaunā Eiropas Bauhaus” Latvijas kontaktpunkta izdevums ““Jaunā Eiropas Bauhaus” pieeja ilgtspējai, iekļaušanai un skaistumam”, kas labās prakses piemēru pārskata formā apkopo valsts, pašvaldību, izglītības iestāžu un nevalstisko organizāciju (NVO) iniciatīvas un notikumus 2022. gadā.

Izdevumam ir piecas sadaļas: “Valsts un pašvaldību iniciatīvas”, “Projekti, kas raksturo pārmaiņas izglītībā”, “NVO, iedzīvotāju un uzņēmēju iniciatīvas”, “Bērniem un jauniešiem” un “Komunikācijas pasākumi”. Apkopotie projekti ilustrē “Jaunā Eiropas Bauhaus” pieeju ilgtspējai, iekļaušanai un skaistumam. Tie ir pašvaldību iniciēti projekti, kas saņēmuši atbalstu “Jaunā Eiropas Bauhaus” projektu konkursos, kā arī Eiropas Savienības fondu, pašvaldību un Valsts kultūrkapitāla fonda līdzfinansējumu saņēmušie projekti, ko īstenojušas nevalstiskās organizācijas. Izdevumā ir iekļauti arī darbi, kuros arhitekti ar pasūtītāja atbalstu demonstrē, kā ar arhitektūras palīdzību ir iespējama ēku un kopienu transformācija. Īpaša uzmanība veltīta projektiem, kas tapuši iedzīvotāju iesaistes rezultātā un nodrošina kopā sanākšanas un līdzdalības platformu.

Digitālajam izdevumam ir pievienotas saites uz tiešaistes video intervijām, aplādēm un radio raidījumiem, kā arī projektu lapām, lai dotu iespēju par katru projektu uzzināt vairāk, sazināties ar to īstenotājiem un sekot līdzi projekta gaitai nākotnē.

“Jaunais Eiropas Bauhaus” savieno dizainu, ilgtspēju, pieejamību un investīcijas, lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus. Ikviens – arhitekti, urbānisti, dizaineri, projektu attīstītāji, ražotāji, pētnieki, izglītības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes, nevalstiskās organizācijas, reģioni, pilsētas, ciemati – ir aicināts iesaistīties vides, ekonomikas un kultūras stratēģiskajā iniciatīvā.

“Jaunā Eiropas Bauhaus” Latvijas kontaktpunkts darbojas no 2022. gada februāra Latvijas Arhitektu savienībā ar Kultūras ministrijas mandātu un finansējumu, lai stimulētu tīklošanos, sadarbošanos un piedalīšanos “Jaunā Eiropas Bauhaus” iniciatīvās, finansējuma un tehniskā atbalsta konkursos.

Informāciju par “Jaunā Eiropas Bauhaus” aktuālajām iniciatīvām var saņemt Latvijas Arhitektu savienības mājaslapā un sociālajos tīklos, kā arī oficiālajā “Jaunā Eiropas Bauhaus” vietnē: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en

Kādi projekti raksturo “Jaunā Eiropas Bauhaus” pieeju?

Skaisti – estētiski pievilcīgi, mākslas un kultūras iedvesmoti, ar arhitektūras un dizaina komponenti, atbilstoši sabiedrības vajadzībām. Tādi, kas uzlabo ne vien funkcionalitāti, bet arī pieredzes kvalitāti.

Ilgtspējīgi – apritīgi, samazina piesārņojumu un ir harmonijā ar dabu, vidi un planētu.

Iekļaujoši – veicina dažādu kultūru, nozaru, dzimumu un vecumu savstarpējo dialogu.

Iepazīsties ar “Jaunā Eiropas Bauhaus” principu skaidrojumu dokumentā “NEB Compass”: https://new-european-bauhaus.europa.eu/document/405245f4-6859-4090-b145-1db88f91596d_en

Pārskats izdots saskaņā ar līgumu Nr. 2.5-11-224 “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu arhitektūras jomā”, kas noslēgts starp Kultūras ministriju un Latvijas Arhitektu savienību.

Pieejams bezmaksas lejupielādei latarh.lv un km.gov.lv, izdevums ir lasāms arī tiešsaistē ŠEIT.

 

“Jaunā Eiropas Bauhaus” pieeja ilgtspējai, iekļaušanai un skaistumam
Sastādītāja un teksta autore Ieva Zībārte
Korektore Lilita Vaingārdnere
Dizainere Karola Rubene
Digitāls izdevums
ISBN 978-9934-23-825-3
© Latvijas Arhitektu savienība, 2023
Latvijas Arhitektu savienība
Torņa iela 11, Rīga, LV-1050
+371 20028097
latarh@latarh.lv