Konkursa izstāde “JĀ/NEatkarība-2022”

JANEatakriba_LDS_izmers

Sveicot Latviju dzimšanas dienā, „Latviešu sapnis” un biedrība “RAR-DAR” jau 11. gadu aicina māksliniekus un autorus piedalīties konkursa izstādē “JĀ/NEatkarība” ar laikmetīgiem, sociāli aktīviem un kritiskiem mākslas darbiem par Latvijas valsts un indivīda neatkarības un atkarības tēmu. Šogad konkursa izstādes idejas “JĀ/NEatkarība-2022” aizsācējiem ir jauni sadarbības partneri – galerija “Puķu mājas veranda”, Bulduru Dārzkopības vidusskola un “Cita nauda”.

Konkursa izstādes nosaukumā ietvertais pretstatu princips un vārdu spēle sniedz māksliniekiem un autoriem iespēju radoši izpausties un saturiski apspēlēt un apcerēt izvirzīto tēmu.

Katra dzimšanas diena – gan cilvēka, gan valsts – ir savas izaugsmes, sasniegumu, padarīto un nepadarīto darbu un vērtību pārvērtēšanas laiks. Pa kādu ceļu Latvija ir virzījusies pēdējā gada laikā? Vai Latvijai ir ar ko lepoties un ir ar ko sevi un savus iedzīvotājus apsveikt? Kāda ir Latvijas brīvības, vārda brīvības un demokrātijas vērtība?

Konkursa izstāde “Jā/NeATKARĪBA-2022” šogad tiks eksponēta digitālā vidē: https://www.facebook.com/janeatkariba

Konkursa dalībnieku apbalvošanai paredzētas šādas balvas:

  1. VIETA – Latviešu sapņa atzinība, “Reāls kāposts”, “Cita nauda” un personālizstāde galerijā “Puķu mājas galerija”;
  2. VIETA – Latviešu sapņa atzinība, Latviešu sapņa “Pateicība graudā”, “Reāls kāposts” un “Reāls burkāns;
  3. VIETA – Latviešu sapņa atzinība, Latviešu sapņa “Pateicība graudā”, “Reāls kāposts” un “Reāls burkāns”;

SKATĪTĀJU BALVA – Latviešu sapņa “Pateicība graudā”, “Cita nauda” un “Reāls burkāns”

un

“KĀRKLU LATVIEŠA ATZINĪBAS”.

 

Darbus vērtēs un digitālajai ekspozīcijai atlasīs profesionāla žūrija.

Žūrijas sastāvs:

Aiga Dzalbe – mākslas zinātniece, Latvijas Mākslas akadēmijas docente;

Ingrīda Raudsepa – muzeja speciāliste;

Dzintra Romanovska – mākslas zinātniece;

Mārtiņš Heimrāts – mākslinieks;

Baiba Ekere – filosofe.

 
 

Konkursa mērķi:

  • rosināt māksliniekus un autorus radīt jaunus, saturīgus, sociāli aktīvus mākslas darbus par Latvijas neatkarības, atkarības un Latvijas dzimšanas dienas tēmu, kā arī par tēmām, ko izraisa nosaukumā ietvertā vārdu spēle Latvijas valsts un indivīda neatkarības un atkarības kontekstā;
  • veicināt mākslinieku radošo darbību;
  • atbalstīt mākslinieku radošo darbību ar “Pateicību graudā“, “Reālu kāpostu” un “Citu naudu”.

Organizatori: biedrība „RAD-DAR”, “Latviešu sapnis” un galerija “Puķu mājas veranda”

Konkursu finansē: biedrība „RAD-DAR”, „Latviešu sapnis”, galerija “Puķu mājas veranda” un “Cita nauda”

Vieta: https://www.facebook.com/janeatkariba

E-pasts: janeatkariba@gmail.com

FB adrese: https://www.facebook.com/janeatkariba,

 

 

Izstādes dalībnieki:

Konkursā var piedalīties ikvienā vizuālās mākslas jomā strādājoši mākslinieki, vēlams, profesionāļi, autoru grupas, mākslas un dizaina skolu audzēkņi.

 

Darbu tehnika, skaits un izmērs:

Darbi var tikt radīti visdažādākajās tehnikās un var pārstāvēt visus vizuālās mākslas žanrus. Iesniedzamo darbu skaits vienam autoram – neierobežots.

Konkursa darbu iesniegšanas kārtība un konkursa norise:

Autoriem darbi digitālā formātā jāiesniedz no 15. oktobra līdz 9. novembrim.

 

Iesnieguma forma:

https://ej.uz/Pieteikums_JANEatkariba_2022

Konkursa rezultāti:

Konkursa rezultātu paziņošana notiks izstādes publicēšanas dienā 17. novembrī. Skatītāju balvas noteikšana notiks digitālā vidē. Skatītāju balvas uzvarētājs tiks paziņots līdz 2022. gada 31. decembrim.

Vērtēšanas kritēriji:

  • mākslas darbā sniegtais laikmetīgais, radošais un inovatīvais skatījums uz Latvijas neatkarības tēmu un Latvijas dzimšanas dienu;
  • darba vizuāli mākslinieciskās kvalitātes.

 

Konkursā nepiedalās darbi, kuri:

iesniegti pēc noteiktā termiņa;

neatbilst konkursa tēmai;

– žūrija un izstādes organizatori atzīst par neatbilstošiem kopējās digitālās ekspozīcijas kontekstā.

Organizatoru tiesības:

Iesniedzot darbu, mākslinieks piekrīt, ka darba/darbu fotogrāfijas var tikt izmantotas ar konkursa izstādi “JĀ/NEatkarība” saistītās publikācijās.

Atbalsts izstādei:

Ir iespēja atbalstīt un ziedot līdzekļus konkursa izstādes “JĀ/NEatkarība” norisei un turpmākai darbībai. Rekvizīti: RAD-DAR biedrība

LV40008233209

Swedbank AS

konts: LV93HABA0551050858353

Kontakti:
Izstādes kuratore: Agnese Bule

Tālr.: +371 29401758

E-pasts: janeatkariba@gmail.com

https://www.facebook.com/janeatkariba