Konkurss VANNASISTABA 2022 interjera dizaineriem

Axor

Tiek izsludināts konkurss „Vannasistaba 2022”.
Konkursa mērķis: popularizēt arhitektu / dizaineru / dekoratoru profesijas, socializācija un kontaktu nostiprināšana arhitektu-dizaineru vidē, atklāt plašai sabiedrībai un potenciāliem pasūtītājiem jaunus perspektīvus dizainerus, mūsdienīga interjera dizaina virzienus, atklāt un izcelt novatoriskas idejas komfortablas vides radīšanā.

Konkursu organizē žurnāls INTERIOR (reģ. Nr. 000702805).
Nolikuma noteikumi ir vērsti uz  godīgu, caurspīdīgu, atklātu konkursa gaitu, un dalībnieku novērtēšana notiks bez maldiem, korupcijas, krāpšanas un viltus pazīmēm. Sadarbība konkursā atbilst vispārpieņemtiem ētikas un morāles standartiem.
Konkursa atbalsta ģenerālsponsors: AXOR.
Konkursa organizatoram ir tiesības papildināt atbalstītāju sarakstu, nemainot konkursa noteikumus par iekļaujamiem produktiem.
Konkurss norisinās no 2022. gada janvāra (pirmpublicēšanas brīža) līdz 2022. gada 31. maijam. Uzvarētāji tiek paziņoti līdz 2022. gada 5. jūlijam.

Dalība konkursā ir bez maksas.

Balvu fonds:

 • Konkursa uzvarētājs saņem galveno balvu EUR 500,00 (pieci simti eiro) un interviju ar uzvarētāju tiks publicēta vietnē www.interiormagazine.lv.
 • Otrās vietas ieguvējs saņems balvu EUR 300,00 (trīs simti eiro) un projekta publikāciju vietnē www.interiormagazine.lv.
 • Trešās vietas ieguvējs saņems balvu EUR 100,00 (viens simts eiro) un projekta publikāciju vietnē www.interiormagazine.lv.
 • Katra mēneša uzvarētājs (projekts, kuram būs visaugstākais vidējais mēneša vērtējums) saņems veicināšanas balvu.
 • Personas, kuras visaktīvāk būs dalījušās sociālajos tīklos Facebook un/vai Instagram ar projektiem, būs piesekojuši Interior kontam attiecīgajā sociālajā vietnē,
  daloties izmantos laika birku #interiormagazinekonkurss2022 un būs ietagojuši InteriorMagazine, piedalīsies ikmēneša veicināšanas balvas izlozē.

Mēneša balvu ieguvēji tiek paziņoti līdz nākamā mēneša 5. datumam vietnē www.interiormagazine.lv/konkurss.
Konkursa rīkotāji patur tiesības piešķirt specbalvas.
Darbu iesniegšana: konkursa dalībniekiem ir jāreģistrējas INTERIOR izveidotajā interneta vietnē www.interiormagazine.lv/konkurss līdz 2022. gada 31. maijam, sniedzot pieprasīto informāciju un augšuplādējot līdz 10 fotogrāfijām, kuras sniedz ieskatu dizaina risinājuma oriģinalitātē.

Iesniegt var digitālas fotogrāfijas (gan vizualizācijas, gan fotogrāfijas).
Katru iesniegto darbu izvērtēs INTERIOR moderators 7 (septiņu) dienu laikā, lai apstiprinātu iesniegtā darba atbilstību konkursa noteikumiem.

Ja iesūtītais pieteikums un/vai bildes neatbildīs konkursa prasībām, tad tas tiks noraidīts un nepielaists dalībai konkursā bez papildus paskaidrojumiem no organizatoru puses. Darbs, kurš ir iesniegts konkursā un izturējis moderatora pārbaudi, nevar tikt izslēgts no konkursa bez būtiska iemesla.

Prasības iesniedzamiem darbiem:

 •  Darbi ir jāiesniedz jpg formātā.
 •  Attēla garākās malas izmērs –  vismaz 1050 pikseļi.
 •  Ir jāiesniedz vismaz 3 (trīs) attēli no vannas istabas projekta – vizualizācijas vai realizēta dizaina projekta fotogrāfijas.
 • Ir jābūt redzamiem vismaz trīs dažādiem rakursiem, no kuriem viens ir mazgāšanās zonas tuvplāns.
 •  Katrs dizaina projekta rakurss ir atsevišķā failā.
 •  Projektam ir jābūt realizējamam un ergonomiskam. Nestandarta izvietojums un telpas plānojums ir īpaši atbalstāms.
 •  Projektā noteikti ir jābūt iekļautam vismaz vienam produktam no ģenerālsponsora AXOR.
 •  Interjeram ir jābūt ne tikai efektīvam, bet arī ekoloģiskam, atbilstošam nākotnes prasībām.
 •  Konkursā piedalās vannas istabu projekti, kuri parāda oriģināla dizaina konceptu un ergonomiku.
 •  Konkursa dalībnieki drīkst iesniegt vairākus projektus.
 •  Konkursa dalībnieki garantē savas autortiesības uz iesniegto projektu un uzņemas pilnu atbildību saskaņā ar spēkā esošām autortiesību reglamentējošiem tiesību aktiem Latvijas Republikā.
 •  Organizatoriem ir tiesības pārbaudīt uzvarētāju autortiesības. Dalībniekiem ir pienākums sniegt visu nepieciešamo informāciju.
 •  Konkursā nedrīkst piedalīties ar rīkotāju vai sponsoriem saistītas personas.

Konkursa žūrijā ir žurnāla INTERIOR redakcija, ģenerālsponsors – AXOR un sponsori, izvirzot pa vienam žūrijas loceklim. Žūrijas priekšsēdētāja ir žurnāla
INTERIOR galvenā redaktore.
Publiskais balsojums norisinās no 2022. gada janvāra (publicēšanas brīža) līdz 2022. gada 31. maijam konkursa interneta vietnē www.interiormagazine.lv/konkurss.
Balsot ir iespējams par publicētajiem konkursa darbiem, novērtējot ar zvaigznēm no 1 līdz 5 (ļoti patīk – 5 un nepatīk – 1). Konkursa sadaļā attēlos mēneša un kopējo vidējo vērtējumus. Viens balsotājs (IP adrese) drīkst balsot vienu reizi dienā.
Žūrijas balsojums norisinās no 2022. gada 01. jūnija līdz 2022. gada 30. jūnijam.
Žūrijas locekļi vērtē visus darbus, piešķirot tiem no 1 līdz 5 zvaigznēm (ļoti patīk – 5 un nepatīk – 1).
Uzvarētājs tiek noteikts, saskaitot kopā publiskā balsojuma vidējos vērtējumus un žūrijas balsojuma vidējos vērtējumus. Projekts, kurš ir ieguvis visaugstāko vērtējumu, tiek noteikts par uzvarētāju. Pārējās vietas nosaka atbilstoši saņemtajam vērtējumam.
Ja rodas situācija, kad projekti saņem vienādu vērtējumu, tad uzvar projekts, kuram ir augstāks žūrijas vērtējums. Ja arī žūrijas vērtējums ir vienāds vairākiem  uzvaras pretendentiem, tad no atlasītajiem projektiem arī pēc žūrijas vienāda vērtējuma, uzvar projekts, par kuru ir nodotas visvairāk balsis. Uzvarētāji tiek paziņoti līdz 2022. gada 5. jūlijam vietnē www.interiormagazine.lv un INTERIOR sociālajos kontos.
Apbalvošanas ceremonija – Konkursa organizators paziņos atsevišķi par apbalvošanas ceremoniju un tās iespējamību, ņemot vērā gan tā brīža epidemioloģisko situāciju un noteiktos ierobežojumus Latvijas Republikā, gan citus apstākļus.

Noslēguma noteikumi:

 •  Organizatori ir tiesīgi vienpusēji mainīt konkursa nolikumu un izveidot jaunas nominācijas.
 •  Konkursa nolikuma izmaiņas vai tā atcelšana tiek paziņota konkursa interneta vietnē www.interiormagazine.lv/konkurss.
 •  Iesniedzot projektu konkursam un saņemot moderatora apstiprinājumu (projekta apstiprinājums dalībai konkursā), dalībnieks (autors) piekrīt projekta izmantošanai reklāmas un informācijas sniegšanas mērķiem.
 •  Konkursā apstiprināto projektu izmantošanu regulē Latvijas Republikā spēkā esošais tiesiskais regulējums.