LMA Doktorantūras studiju programmas zinātnisko rakstu krājums

LMA_2021

Iznācis Latvijas Mākslas akadēmijas Doktorantūras studiju programmas zinātnisko rakstu krājums ACTA ACADEMIAE ARTIUM IV.

Publikācijas balstītas Latvijas Mākslas akadēmijas 2021. gadā rīkotās starptautiskās zinātniskās konferences “Idejas un materiāli: Baltijas un citu reģionu kultūras hibriditātes kontekstā” nolasītajos referātos.

 

Krājumā apkopoti astoņi doktorantu un maģistrantūras studentu raksti latviešu valodā ar īsu kopsavilkumu angliski, – tostarp arī raksti, kas veltīti dizaina pētniecībai, piemēram, mūsu kolēģes, LDS biedres, LMA doktorantes Vīvas Ieviņas pētījuma apkopojums “LATVIEŠU VALODAS TERMINI MĀKSLĀ UN DIZAINĀ – HIBRĪDKULTŪRAS DAĻA”. Šo mākslas un dizaina terminoloģijai veltīto rakstu iespējams izlasīt  ŠEIT >>>

Krājuma digitālā versija lasīšanai un lejuplādei pieejama šeit zemāk: