LU 80. starptautiskā zinātniskā konference. Par dizainu – 9. februārī

Konference

Šogad notiek LU 80. starptautiskā zinātniskajā konference – no 2022. gada janvāra līdz martam.

LU konference ir kļuvusi par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu, kas nes līdzi gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas.
Tradicionāli konferences darbs tiek organizēts sekciju sēdēs 4 zinātņu nozaru blokos (Dabas zinātnes, Humanitārās zinātnes, Medicīnas un veselības zinātnes, un Sociālās zinātnes), 12 prioritārās pētniecības tēmās un starpdisciplināri.

 

9. februārī no pulksten 10.00 līdz 16. 50 Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē  (attālināti Zoom platformā)
notiks konferences sekcija “Māksla. Dizains. Tehnoloģijas. Izglītība” – “Art. Design. Technology. Education”.

Šajā sekcijā ar referātiem uzstāsies arī mūsu Dizaineru savienības dizaina pētnieces:

  • Andra Irbīte, LU (21. gadsimta dizains – no pulksten 10.10 līdz 10.30),
  • Diāna Apele, RTA (kopā ar lIzi Bodžu – Latvijas Kultūras kanona interpretācijas laikmetīgajā dizainā – no pulksten 11.10 līdz 11.30),
  • Vīva Ieviņa, LMA (Vispārējo izglītību reglamentējošo dokumentu noteiktie sasniedzamie rezultāti dizaina izpratnē un to risinājumu veidošanā pamatskolā un vidusskolā  –  no pulksten 14.40 līdz 15.00),
  • Aina Strode, RTA (kopā ar Santu Katkēviču – Projekciju kartēšanas metode reklāmas dizainā – no pulksten 15.40 līdz 16.00).

Klausītājiem
Ja vēlaties konferencē piedalīties kā klausītājs, neprezentējot referātu, reģistrēšanās nav nepieciešama.
Pirms konferences tās mājaslapā tiks publiskota saite, caur kuru varēs pievienoties tiešsaistes platformā attiecīgajai konferences sekcijai.

Konferences laikā būs iespējams reģistrēties, lai saņemtu sertifikātu par dalību konferencē kā klausītājam.
Vairāk par konferenci skatīt šeit >>>


Atklāšanas Akadēmiskā plenārsēde notiks 2022. gada 11. februārī plkst. 13.00, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.
Atklāšanas plenārsēdē uzstāsies Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks ar referātu “Monetārā politika Latvijā un eiro zonā: quo vadis?”