KONKURSS – “Piemiņas vieta Latvijas upuriem Vjatlaga nometnēs Krievijā”

Bralu kapu komit 250x200 Dpi lauk

2014.gada 29. aprīlī preses konferences laikā Kara muzejā biedrība „Brāļu kapu komiteja” sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju izsludinājusi metu konkursu piemineklim aptuveni 2500 latviešiem – politisko represiju upuriem. Piemineklis atradīsies Krievijas Federācijas Kirovas apgabala Verhņekamskas rajonā, kur padomju gados bija izvietots Vjatlaga nometņu tīkls.

Potenciālie konkursa dalībnieki ar nolikumu var iepazīties http://www.bkkomiteja.lv.

Ieinteresētām personām, kas vēlas saņemt pilnu tehnisko dokumentāciju, jāiesniedz rakstveida vai elektronisks iesniegums uz e-pastu: bkkomiteja@apollo.lv vai pasta adresi Krustabaznīcas iela 9, Rīga, LV-1006 Biedrībai „Brāļu kapu komiteja” ar norādi „Piemiņas vietas konkurss”. Darbu iesniegšana līdz 5. augustam. Kopējais godalgu fonds ir 2250 EUR.

Piemineklis Sozima ciemā iecerēts kā simboliska memoriāla zīme visiem šī apgabala represēto nometnēs (Vjatlagā) mirušajiem latviešu represētajiem, kuru kapa vietas nav zināmas. Šajā reģionā miruši vairāk nekā 2500 politiski represēto no Latvijas, kuri turp izsūtīti 1941. un 1949. gados, kā arī 1937.–1938. gada politiski represētie bijušās Krievijas PFSR etniskie latvieši.

2008. gadā noslēgtais Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par karu un represiju upuru apbedījumu statusu paredz, ka gadījumos, kad nav iespējams noteikt represiju upuru apbedīšanas vietas vai tajās nevar iemūžināt upuru piemiņu, šim mērķim tiek atvēlēts piemērots zemes gabals iespējamo apbedījumu tuvumā. 2012. gadā, Latvijas un Krievijas pārstāvjiem apmeklējot Verhņekamskas rajonu, latviešu represēto piemiņas vietas un pieminekļa izvietošanai izvēlēta vieta Sozima ciemā. Šajā apkārtnē agrāk atradās vismaz 10 Vjatlaga nometnes un to kapsētas, kur apbedīti represijās bojā gājušie latvieši.

„Pēc metu konkursa noslēguma un uzvarētāja noskaidrošanas tiks veikti pieminekļa izmaksu aprēķini un sāksies nākamais darba posms – līdzekļu sagāde pieminekļa izveidei un uzstādīšanai Krievijā. Pagaidām nauda mums ir tikai metu konkursam, taču esam pārliecināti, ka Latvijas valdība, ziedotāji un sponsori atbalstīs šī pieminekļa idejas realizēšanu dzīvē,” stāsta biedrības „Brāļu kapu komiteja” priekšsēdētājs Eižens Upmanis.

Papildus informācija:
Eižens Upmanis
Tel.: 29 489 076
E-pasts: bkkomiteja@apollo.lv