Mūžībā aizgājis grafiķis un dizainers Vladimirs Ladusāns

02_Vladimirs Ladusāns

Mūžībā ir aizgājis grafiķis, plakātists un dizainers Vladimirs Ladusāns.
09.01.1938.-12.06.2017.

Vladimirs Ladusāns bija Latvijas Dizaineru savienības biedrs no 1994 gada. No 1989 arī Latvijas Mākslinieku savienības biedrs.

Vladimirs Ladusāns dzimis Brjanskas apgabalā, Krievijā.
1957.gadā beidzis J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas (tag. PIKC NMV JRMV) mākslas pedagoģijas novirzienu.
1972.gadā absolvēja Poligrāfijas institūta Grafikas nodaļu Maskavā, Krievijā.

Mākslinieks izstādēs piedalījās kopš 1968.gada.
Vladimirs Ladusāns strādājis plakāta mākslā, lietišķajā grafikā, izstrādājis grafisko dizainu un logotipus Latvijas uzņēmumiem.
“Vladimira Ladusāna teicamā proporciju izjūta melnā un baltā attiecībās un sava domāšanas veida “pipariņš” ļāvis viņam izvirzīties korifejos firmas zīmju radīšanā…” Mākslinieks Māris Dāle

Vladimira Ladusāna radošajā mūžā īpaši izceļams veikums heraldikā. Mākslinieks ir daudzu Latvijas, piemēram, Preiļu novada, Aizkraukles novada, Ķeguma novada un Ķeguma pilsētas, Birzgales pagasta, Rembates pagasta, Tomes pagasta, Siguldas novada, Allažu pagasta, Kārķu pagasta, Zvārtavas pagasta u.c. ģērboņu autors.
Mākslinieka darbi atrodas Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, Jaunpils muzejā u.c.

Atvadīšanās no Vladimira Ladusāna notiks 2017.gada 15.jūnijā plkst.12.00 Rīgas krematorijas mazajā zālē.

Latvijas Dizaineru savienība izsaka dziļu līdzjūtību mākslinieka tuviniekiem un kolēģiem.