Mūžībā aizgājis mūsu biedrs un Latvijas Mākslas akadēmijas emeritētais profesors Tālivaldis Gaumigs

Talivaldis Gaumigs 2016_2

11. aprīlī mūžībā aizgājis mūsu biedrs un Latvijas Mākslas akadēmijas emeritētais profesors Tālivaldis Gaumigs (10.08.1930.-11.04.2016.).

Latvijas Dizaineru savienība izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Izvadīšana 2016. gada 15. aprīlī plkst.13.00 no “Rīgas kremācijas centra-krematorijas”  Lielās zāles Varoņu ielā 3a, Rīga. Uzreiz pēc izvadīšanas 2. Meža kapos notiks profesora apbedīšana, bet plkst. 15.00 piemiņas brīdis Latvijas Mākslas akadēmijas 2. korpusa 2.stāvā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 13.

Tālivaldis Gaumigs ir viens no Latvijas Dizaineru savienības dibinātājiem un Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas dibinātājs, kur, pasniedzēja darbā pavadot vairāk kā 50 gadus, bija studentu un kolēģu cienīts un mīlēts.
Tālivaldis Gaumigs, par nopelniem Latvijas mākslā, izcilu radošā mūža ieguldījumu dizaina mākslā 2015.gada 22.oktobrī  tika iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri.

In memoriam

Tālivaldis Gaumigs nāk no Valkas, bet jau 1934.gadā līdz ar vecākiem kļūst par rīdzinieku.. Rīgā viņš mācās Daiļamatniecības vidusskolas (kopš 1953.g. Rīgas Lietišķās mākslas vidusskola) mākslinieciskās metālapstrādāšanas nodaļā, bet no 1951. līdz 1957. gadam apgūst pilnu kursu tēlniecības specialitātē Mākslas akadēmijā. Pēc tam Rīgas Lietišķās mākslas vidusskola uzaicina savu bijušo audzēkni strādāt par kompozīcijas un veidošanas pasniedzēju. Tas ir laiks, kad jauno speciālistu vidū virmo revolucionāras noskaņas, par skolas direktoru kļūst Imants Žūriņš un sākas darbs pie jaunām mācību programmām. Par vienu no turpākās attīstības ideāliem kļūst “skandināvu” dizains, bet par vadmotīvu – tiekšanās pēc funkcionāli un estētiski pilnvērtīgiem sērijveida ražojumiem, kas būtu pieejami katram pircējam. Ar tolaik dzimušo un līdz galam saglabāto pārliecību, ka dizaina pamatuzdevums ir radīt izcilus paraugus, kam caur ražošnu “jāieiett tautā” Tālivaldis Gaumigs 1961. gadā piekrīt uzaicinājumam  sākt darbu Mākslas akadēmijas metālmākslas nodaļā un dažus gads vēlāk – uz tās bāzes – veidot Rūpnieciskās mākslas (vēlāk- Dizaina) nodaļu. Katedrā sāk strādāt talantīgi un, varbūt tas vēl svarīgāk,  aizrautīgi pasniedzēji. Radošos strīdos top mācību programmas un metodika gan vakara kursiem, gan dienas nodaļai,.,. Studentiem tiek doti “pasaules līmeņa” uzdevumi lai mudinātu viņus augstam lidojumam, un prasīta perfekta projektu izpilde, lai pieradinātu pie labi paveikta darba. Tālivaldis Gaumigs, protams, nepamet tēlniecību un 1960.gadā tiek uzņemts Mākslinieku savienībā.Viņš darina portretus, meklē formu, apjomu un faktūru savsatrpējās saspēles ceļus. Arī tas padara unikālu viņa izstrādāto un līdz pat 2014-2015. mācību gadam vadīto tektonikas kursu. Tālivaldis Gaumigs ir izsmalcināta gara un gaumes cilvēks. Šīs īpašibas jūtamas viņa vadības stilā. Gan studentu, gan pasniedzēju vidē allaž valda tieksme cienīt vienam otru ir radošajās izpausmēs, ir bohēmas mirkļos vai domstarpību brīžos. Savukārt  diplomātiski, dažbrīd ar zināmu viltību, ko prasīja laikmeta apstākļi, savējie tiek sargāti no nesaprašu un iztapoņu uzbrukumiem. Dizains un dizaina nodaļa kļūst par šūpuli un patvērumu ne tikai drosmīgām rūpnieciskā, vides vai grafiskā dizaina idejām, bet arī dažai labai modernās mākslas izpausmei. Ar Tālivalža Gaumiga aktīvu līdzdalību 1966.gadā tiek dibināta Mākslinieku savienības dizaineru sekcija. Viņš iesaistās arī Dizaineru savienības darbā.

Šie ir atvadu vārdi, bet negribas tos teikt pagātnes izteiksmē. Ziemsvētku priekšvakarā, apkopojot atmiņas pirms tālās mūžības gaitas, Tālivaldis Gaumigs tiecās it kā sev un visiem atbildēt uz jautājumu – kas tas ir, par ko Latvija viņam piešķira Triju Zvaigžņu ordeni. Mēs – skolnieki un kolēģi zinam atbildi – tā ir viņa mūžu garā uzticība izvēlētajam ceļam. Vecākie Tālivalža Gaumiga audzēkņi ir devuši krietnu ieguldījumu Latvijas dizaina vēsturē, daži veidojuši savas dizaina skolas. Jaunākie vēl tikai saņems diplomus. Tātad viņa darbs vēl ļoti ilgi turpinās nest augļus.

Edīte Bērziņa