PLAĢIĀTISMS MĀKSLĀ UN KULTŪRĀ

plaģ

2021. gada 23. septembrī notika Latvijas Dizaineru savienības (kopā ar Latvijas Dizaina gada balvu un Eiropas 8. profesionālās leļļu mākslas festivālu) rīkotais seminārs PLAĢIĀTISMS MĀKSLĀ UN KULTŪRĀ, kura ierakstu ir iespējams joprojām noklausīties.

Skat. FB tīklā šeit >>>

Šajā seminārā tiek runāts:

 • par autortiesību veidiem – tiesībām tikt atzītam par sava darba autoru un tiesībām saņemt atlīdzību par sava radītā izplatīšanu un izmantošanu – un to aizsardzību;
 • par dažādajiem rīkiem, kas ir Latvijas Patentu valdes rīcībā autortiesību aizsardzības jomā un par to, ka par savu tiesību aizsardzību ir jārūpējas pašam autoram, jo tas ir viņa interesēs;
 • par dažiem gadījumiem tepat Latvijā un globālajā pasaulē, kad notiek cita autora darba augļu piesavināšanās, un ko ar to visu ir iespējams darīt.

Radās iespaids, ka:

 • pirmkārt, autori (daudzi mākslinieki un dizaineri) tomēr nav pietiekami izglītoti šajos jautājumos, un nav īstas izpratnes par plaģiātisma definīciju un tā izpausmes veidiem dizainā;
 • otkārt, tika vairākkārtīgi uzsvērts, ka Latvijas tiesu prakse dizaina autortiesību pārkāpuma gadījumos nav vēl pietiekami plaši attīstīta,
 • ka tieši Latvijas autoriem ir vairāk jāuzmanās tieši ārzemēs negribēti pārkāpt  citu autortiesības (un tikt “pieķertiem”) ;
 • un , treškārt – parādījās pavisam negaidīts viedoklis – ka autortiesības kā tādas – tā jau ir pagātne, dzīvojam “atvērtā koda” apstākļos, kad nemitīgi tikai jārada ik brīdi kas jauns, un no “jaunuma” ātri jānopelna.

Autori, kolēģi, domājam par savu darbu aizsardzību, par to, lai idejas nestu gandarījumu pašiem un dotu labumu gan sev, gan arī citiem, esam izglītoti, mācāmies sevi aizstāvēt!

Semināra programma

1.daļā par ētisko un tiesisko pusi runās:
 • Emīlija Lielā – māksliniece,
 • Kristiana Kazarjana – dizainere un māksliniece, LDS valdes priekšsēdētājas vietniece,
 • Asja Dišlere – Patentu valde, vadošā eksperte,
 • Mārtiņš Gailis – jurists, autortiesību speciālists.
2.daļā par plaģiātismu, autortiesībām un situāciju Latvijā sarunāsies:
 • Mārtiņš Gailis – jurists, autortiesību speciālists
 • Dace Liberte – Patentu valde. Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes priekšsēdētāja,
 • Asja Dišlere – Patentu valde, vadošā eksperte,
 • Emīlija Lielā – māksliniece,
 • Vents Vīnbergs – arhitekts un arhitektūras kritiķis.

 

 • Diskusiju vada Raimonds Seņko.

 

Atbalsta Latvijas Dizaina gada balva, 8. Eiropas profesionālās leļļu mākslas festivāls, Keja Films, Latvijas Republikas Patentu valde

Vīva Ieviņa