Radošo industriju dara devēju aptauja

aptauja

Aicinām piedalīties Darba devēju aptaujā par darba tirgus situāciju pēc profesionālās vidējās izglītības iegūšanas kultūras, mākslu un radošo industriju nozarē!

Aptauja pieejama šeit: https://lka.webresearch.lv/index.php/734121?lang=lv

Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūts pēc Latvijas Nacionālā kultūras centra pasūtījuma īsteno pētījumu par darba tirgus situāciju pēc profesionālās vidējās izglītības iegūšanas kultūras, mākslu un radošo industriju jomās. Aptaujas ietvaros tiek apkopoti darba devēju viedokļi, ar mērķi apzināt un noteikt darba tirgu, kuram tiek sagatavoti kultūras, mākslu un radošo industriju nozares speciālisti pēc profesionālās vidējās izglītības iegūšanas.

Aptauju lūdzam aizpildīt organizācijas/uzņēmuma/iestādes vadītājiem vai tiem pārstāvjiem, kuri kā darba devēji var sniegt atbildes par darbiniekiem nepieciešamo izglītību.

Lūdzam pārsūtīt atbilstošajai personai, ja neesat šis cilvēks. Ja pārstāvat vairākas organizācijas/uzņēmumus/iestādes, lūdzu atbildiet, domājot par vienu no tām.

Aizpildot anketu, Jūs ļaujat iegūt daudzveidīgu kultūras un radošajās industrijās nodarbināto darba devēju viedokli! Jūsu atbildes var izšķiroši ietekmēt pētījuma rezultātus un datus, uz kuriem tiks balstītas rekomendācijas politikas veidotājiem!

Aptaujas aizpildīšana aizņems aptuveni 10-15 minūtes. Aptauja ir anonīma un visa iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā!

 

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!

 

Kultūras ministrijas atbalsta vēstule pieejama šeit: https://drive.google.com/file/d/1qgVbGZ44CjFI3rkY5MfLOzm2Lg60bKlt/view?usp=sharing

 

Anda Laķe, Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta vadītāja
Kontakti: anda.lake@lka.edu.lv

 

Jautājumu gadījumā rakstiet:
Līga Vinogradova, liga.vinogradova@lka.edu.lv