Starptautiskais bakalaurāts Ogres tehnikumā

Ogres_tehnikumam

Ogres tehnikums 2020. gada 23. janvārī saņēmis akreditāciju prestižās Starptautiskā bakalaurāta Karjeras izglītībā izglītības programmas realizēšanai.

Tehnikuma direktore Ilze Brante ir lepna par paveikto, jo tehnikuma pedagogi ieguldījuši milzīgu darbu programmas sagatavošanā un akreditācijas procesā. I.Brante ir pateicīga arī sadarbības partneriem par to finanšu un morālo atbalstu, bez kā šī akreditācija būtu nākusi daudz smagāk.
Direktore gan piebilst, ka lielākais darbs vēl ir priekšā – Starptautiskā bakalaurāta organizācijai ir ārkārtīgi augsti standarti, un tie ir vienādi gan Šveices skolās, gan Latvijas skolā. Protams, ka Latvijas skolām šīs programmas realizēšana sagādā daudz vairāk izaicinājumu daudz apsvērumu dēļ.
Līdz šim Starptautiskā bakalaurāta programmu Latvijā apgūt piedāvājusi vien Rīgas Valsts 1. ģimnāzija un Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, kā arī privātas skolas. Ogres tehnikums ir pirmā profesionālās izglītības iestāde visās trīs Baltijas valstīs, kur audzēkņi var iegūt Šveices kvalitāti apvienojumā ar praktisko profesionālo izglītību.


Kāpēc Ogres tehnikums izvēlējies iet šo sarežģīto, bet prestižo ceļu? I.Brante stāsta, ka, viņasprāt, ir svarīgi piedāvāt vienlīdzīgas izglītības iespējas visiem un realizēt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem. “Mēs vēlamies palīdzēt mūsu audzēkņiem kļūt veiksmīgiem, harmoniskiem un atvērtiem. Mēs vēlamies, lai mūsu audzēkņi redz apkārtējo pasauli tādu, kāda tā ir, un rūpējas par sevi un tiem, kam ir mūsu spēkos palīdzēt”, saka I.Brante. Viņa uzsver, ka Ogres tehnikuma pamatvērtība ir domājošs, izglītots, erudīts un laipns cilvēks, kam nav vienalga, kas notiek pasaulē, Latvijā un paša ģimenē.

Šī izglītības programma palīdz audzēkņiem attīstīt kritisko domāšanu, pašiniciatīvu, jaunradi, spēju organizēt sevi un savu laiku, sadarbības prasmes un komunikācijas prasmes. Programmu realizēs bilingvāli – latviešu un angļu valodās.

Pabeidzot Ogres tehnikumu un saņemot ne vien diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet arī Starptautiskā bakalaurāta diplomu, audzēknis iegūst:
– Starptautiski atzītu diplomu, kas pasaules un Latvijas augstskolās var dot papildu priekšrocības.
– Attīstītas cilvēciskās prasmes (kritiskā domāšana, sadarbības un komunikācijas prasme, emocionālā inteliģence, pašorganizēšanās prasmes, utt.).
– Paaugstinātu konkurētspēju (gan darba tirgū, gan tālākām studijām).
– Pierādītu labāku sagatavotību, studējot tālāk augstskolās.


Sīkāku informāciju var iegūt Ogres tehnikuma Starptautisko attiecību nodaļā, vēršoties pie nodaļas vadītājas Sigitas Jasinskas (Sigita.jasinska@ovt.lv; telefona nr.: +371 26591518) vai SB Karjeras izglītībā programmas koordinatores Andas Bimberes (anda.bimbere@ovt.lv; telefona nr.: +371 26155591).

 

Starptautiskais bakalaurāts
Starptautiskā bakalaurāta organizācija ir nevalstiska organizācija ar konsultatīvo statusu UNESCO un Eiropas Padomē. Tā ir reģistrēta kā izglītojoša, brīvprātīga organizācija Šveicē; tās vadību veido starptautiska padome. 2008./2009. mācību gadā 134 pasaules valstīs Starptautiskā bakalaurāta diploma programmu apguva vairāk kā 1500 skolās, audzēkņiem nodrošinot apmācību un zināšanu pārbaudi pēc vienotas mācību programmas.

Starptautiskā bakalaurāta diplomu iegūst pēc divu gadu mācību kursa apgūšanas vidusskolas pēdējās klasēs un veiksmīgas eksāmenu nokārtošanas. Šāda vidējās izglītības diploma ieguvējs var kvalificēties tālākajām studijām labākajās pasaules augstkolās atbilstoši saņemtajam punktu daudzumam. Piemēram, Harvardas, Jēlas, Oksfordas un Kembridžas universitātes labprāt uzņem studentus, kam punktu kopskaits ir vismaz 38 (no 45). Daudzās ASV augstskolās labi rezultāti Starptautiskā bakalaurāta eksāmenos dod iespēju uzsākt studijas bez atsevišķiem ievadkursiem vai pat otrajā kursā.

Starptautiskā bakalaurāta pilna diploma iegūšanai skolēnam divos gados jāapgūst pa vienam priekšmetam no sešām piedāvātajām mācību priekšmetu grupām, 3-4 no tiem apgūstot augstākajā (vismaz 240 stundu) līmenī, pārējie standarta (vismaz 150 stundu) līmenī.

Starptautiskā bakalaurāta diploma saņemšanai jāiegūst vismaz 24 punkti no 45 iespējamiem (1-7 punkti 6 mācību priekšmetos un trīs papildu punkti par veiksmīgu zinātnisko darbu un esejām), sekmīgi jāizpilda šādas papildus prasības:

  1. jāizstrādā zinātniskais darbs 3500-4000 vārdu apjomā (Extended Essay),
  2. jāapgūst zināšanu teorijas (Theory of Knowledge) kurss un jāizstrādā eseja 1500 vārdu apjomā un tēmas prezentācija,
  3. jāpiedalās sabiedriski derīgajā un radošajā darbā (Creativity, Action, Service – CAS) skolā un ārpus tās, kopumā divu gadu laikā vismaz 150 stundas.

Informācija par Starptautiskā bakalaurāta organizāciju ir pieejama organizācijas mājaslapā.