Trīs veidu atbalsts radošām personām – izmaiņas

nauda

23. jūnijā stājās spēkā  Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likuma grozījumi, tāpēc ir mainījušies nosacījumi atbalsta saņemšanai “Radošo personu atbalsta pasākumu programmā”.

Ir manījies konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas.

Pieteikumi (tāpat kā līdz šim) ir jāiesniedz biedrības “Latvijas Radošo savienību padome” birojā (Rīgā, Baznīcas ielā 37 – 3).
Par iepriekšējo mēnesi var iesniegt līdz šī mēneša pēdējai ceturtdienai.

Detalizēta informācija un aktuālās veidlapas: šeit.

 

Atbalsta programmas koordinatora kontakti:
tālr.: +371 26146487 (darba laikā)
e-pasts: atbalsts@makslinieki.lv

Pieņemšanas laiki:

T. 9:00-12.00
C.14:00-19:00
P.  9:00-17:00

Konsultēties iespējams:

Vairāk informācijas: http://www.makslinieki.lv/Radošo-personu-atbalsts/

Nolikums

Nepieciešams uzmanīgi iepazīties ar nolikuma prasībām un iesniegt Radošo savienību padomes birojā visus nolikumā minētos dokumentus, tikai pieteikuma veidlapa nav viss pieteikums!

Pieteikuma veidlapa (īslaicīga ienākumu neesamība)
Pieteikuma veidlapa (īslaicīga darba nespēja)
Pieteikuma veidlapa (pensionāriem)

 

Izmaksātās stipendijas 2022. gada 1.ceturksnī (01.01.2022.-31.03.2022)

 

Radošo personu atbalsta stipendiju veidi

1) radošā persona tās profesionālās darbības specifikas dēļ īslaicīgi nav saņēmusi turpmākai radošai darbībai nepieciešamos ienākumus
kritēriji:
–    radošā persona ir darbspējas vecumā (līdz 63 gadiem),
–    ienākumi pēdējos 3 mēnešos kopā nepārsniedz 1125 eiro bruto (vienā  mēnesī nepārsniedz 75%  no minimālās mēnešalgas),
–    persona ir bijusi radoši aktīva pēdējo 3 gadu laikā.
Stipendijas apjoms:  500 eiro mēnesī līdz 3 mēnešiem. Maksimālā stipendijas summa ir 1500 eiro.

2) īslaicīgas pārejošas darba nespējas gadījumā
kritēriji:
–    radošā persona ir darbspējas vecumā (līdz 63 gadiem),
–    tai iestājusies pārejoša darbnespēja (ārsta izziņa),
–    neatkarīgi no ienākumu līmeņa,
–    atbalsta pieprasīšanas un saņemšanas laikā neatrodas darba attiecībās vai citās līdzīga rakstura pastāvīgās nodarbinātības attiecībās.
Stipendijas apjoms – proporcionāli slimības dienu skaitam (līdz 10 dienām).

3) pensionāriem sadzīves apstākļu nodrošināšanai (īslaicīgai daļējai ārstniecības izmaksu (maksa par ambulatoro un stacionāro aprūpi (t.sk. par ilgstošas sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas institūciju un dienas aprūpes centru sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem), medikamentiem, medicīnas precēm, optiskiem redzes korekcijas līdzekļiem un veselības apdrošināšanas polisi un komunālo maksājumu (elektrība un apkure deklarētajā dzīvesvietā) segšanai)
kritēriji:        

–  personai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) vai tā saņem izdienas pensiju;

– ienākumi no pensijas un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajiem ienākumiem 2021.gadā vidēji katrā mēnesī nepārsniedz 863.34 eiro bruto (pensija un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi (bruto) par iepriekšējo taksācijas gadu pirms atbalsta stipendijas pieprasījuma iesniegšanas vidēji katrā mēnesī kopā nepārsniedz iepriekšējā kalendāra gada vidējo vecuma pensiju Latvijā vairāk kā divas reizes).

Stipendijas apjoms: maksimālā stipendijas summa ir 1500 eiro.