Vadlīnijas vides pieejamības prasību nodrošināšanai

ML VD_250x200

Labklājības ministrija informē, ka Invalīdu lietu nacionālās padomes Darba grupa vides pieejamībai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem problēmjautājumu risināšanai izvērtēja Latvijas Republikas būvniecības jomā spēkā esošajos normatīvajos aktos iekļautās vides pieejamības prasības un priekšlikumus to pilnveidei.


Minētās darba grupas dalībnieki pauda viedokli, ka ir nepieciešams izplatīt informāciju un palīgmateriālus par vides pieejamības prasībām iespējami plašākai mērķauditorijai.

Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai, attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (personām ar redzes, dzirdes, garīga rakstura un kustību traucējumiem), izstrādātas Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta „Eiropas Savienības administrēšana Labklājības ministrijā 2007.-2013. gada plānošanas periodā (2008. – 2011. gads)” ietvaros. Vadlīnijas var kalpot kā palīgmateriāls projektētājiem, ES fondu līdzfinansēto projektu īstenotājiem, kā arī pašvaldībām un būvvalžu speciālistiem vides pieejamības jautājumu risināšanā.

Ar vadlīnijām var iepazīties šeit >>>
Vadlinijas Buvn vides pieejamibai