VKKF šī gada trešais projektu konkurss

kkf

Izsludināts 2022. gada 3. projektu konkurss un konkursi mērķprogrammās “Latviešu oriģinālmūzika” un “Programmas “Latvijas skolas soma” satura radīšana”.

Ir izsludināts šī gada trešais projektu konkurss deviņās kultūras nozarēs: Dizaina un arhitektūras, Filmu mākslas, Kultūras mantojuma, Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Starpdisciplināru projektu, Teātra mākslas, Tradicionālās kultūras un Vizuālās mākslas nozarēs.

Trešajā projektu konkursā kopējais sadalāmais finansējums ir vairāk kā EUR 1,4 miljoni.

Mērķprogrammas “Latviešu oriģinālmūzika” projektu konkursa finansējums šajā kārtā ir EUR 65 914.

“Programmas “Latvijas skolas soma” satura radīšana” pieejamais finansējums EUR 100 000.

 

  • Konkursa nolikumā ir izmaiņas, jāpiepievērš uzmanība!

Ierobežojums visās nozarēs: šajā konkursā nevar pieteikties valsts iestādes, kuras VKKF finansējumu saņem tikai ar finansēšanas plānu grozījumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumiem Nr. 1220 „Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība”.

 

  • Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2022. gada 23. septembrim pulksten 23:59 pieņemam pieteikumus 2022. gada trešajā kultūras projektu konkursā un mērķprogrammu konkursos.

 

  • Par projektu iesniegšanu:

 

  • Jāpārliecinās, ka esat savlaicīgi – līgumos noteiktajos termiņos – nokārtojuši līdzšinējās saistības ar VKKF; ja atskaites nav iesniegtas, projektu pieteikumi netiek reģistrēti izskatīšanai konkursos.

 

  • Ja rodas neskaidrības par pieteikuma iesniegšanu elektroniskajā sistēmā, e-pasta adrese konsultācijām: info@kkf.lv.

 

Pēdējās projektu iesniegšanas dienās – 2022. gada 22. un 23.  septembrī – kuratori konsultācijas nesniegs.