Kontakti

Biedrzine, biedru uzņemšana un sertificēšana – Jeļena Ivanova         +371 26482200

Valdes priekšsēdētāja – Kristiana Kazarjana                                       +371 28384294

Valdes priekšsēdētājas vietniece – Barbara Freiberga                         +371 28307476

Valdes locekle, sabiedriskās attiecības, marketings – Iveta Šmita       +371 26571291

Valdes locekle, dizaina izglītība – Česlija Čable Zibene                        +371 29288509

 

LDS grāmatvedība –   SIA Bendikas kantoris                                        +371 25450011

Mājaslapas redaktore –  Vīva Ieviņaviva.ievina@design.lv               +371 26366039

Rakstiet – info@design.lv, Dzirciema iela 7/2-8, Rīga 1083

 

Latvijas Dizaineru savienības rekvizīti

Reģ. Nr. 40008001339
A/s “SEB Unibanka”
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV23UNLA0001003700713
LDS juridiskā adrese: Tēriņu iela 13, Rīga, LV-1004