Atbalsts dizainam

LMA

Ir apstiprināti mākslu un kultūras universitāšu padomju locekļi

Ministru kabinets 26. aprīļa sēdē apstiprināja Kultūras ministrijas (KM) organizētajos konkursos uz Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA), Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) un Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) padomju locekļu amatiem izraudzītos spēcīgākos kandidātus. Katrā no trīs kultūras augstskolu padomēm strādās 2 valdības virzīti locekļi, kuru pilnvaru termiņš noteikts uz nākamajiem

Tālāk
Ukrainai_atbalsts

Radošo stipendiju programma Ukrainas pilsoņiem

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) izveidojis jaunu programmu ar mērķi sniegt atbalstu radošām personām kultūras nozarē, kuri no Ukrainas devušās bēgļu gaitās. Ukrainas pilsoņi, kuri raduši patvērumu Latvijā, var pieteikties stipendijai radošā darba veikšanai. Mērķprogramma veicina Ukrainas radošo personu mākslinieciskās darbības nepārtrauktību un sadarbību ar Latvijas kultūras organizācijām. Mērķprogrammas līdzekļi tiks

Tālāk
Ukraina

Latvijas Dizaina padomes aicinājums Latvijas dizaina nozarei

Aicinām Latvijas dizaina nozari pārliecinoši iestāties par brīvību, demokrātiju un iekļaujošu sabiedrību un pret Putina režīma brutālo uzbrukumu Ukrainai! Krievija joprojām ir nozīmīgs Latvijas eksporta tirgus, un finanšu līdzekļi no kaimiņvalsts ieplūst mūsu ekonomikā un kultūrā dažādos ceļos. Aicinām Latvijas dizaina nozares uzņēmumus un profesionāļus kritiski pārskatīt savu komerciālo darbību

Tālāk
Bauhaus

Jaunais Eiropas BAUHAUS

Ar Kultūras Ministrijas atbalstu Latvijas Arhitektu savienībā darbu uzsācis “Jaunā Eiropas Bauhaus” Latvijas kontaktpunkts, kas ir izveidots, lai informētu par projekta iniciatīvām, stimulējot Latvijas līdzdalību un starpnozaru sadarbību. Latvijas kontaktpunkts ir daļa no kontaktpunktu tīkla visās ES dalībvalstīs.  “Jaunais Eiropas Bauhaus” ir vides, ekonomikas un kultūras iniciatīva, kas savieno dizainu,

Tālāk
header-kulturvalsts_visual

Kultūrpolitikas pamatnostādnes “Kultūrvalsts”

Kultūras ministrija (KM) ciešā sadarbībā ar nozares pārstāvjiem – valsts, pašvaldību, nevalstiskajām un privātajām kultūras institūcijām, kultūras nozares profesionāļiem un kultūras patērētājiem – ir izstrādājusi un Ministru kabinets 1. marta sēdē apstiprinājis kultūrpolitikas prioritāros uzdevumus nākamajiem 6 gadiem: Kultūrpolitikas pamatnostādnes “Kultūrvalsts.” “Cauri laikiem ir būtiski stiprināt Latvijas unikālās kultūras vērtības,

Tālāk
create-3026190_1920

KM darbu uzsāk īpaši izveidota darba grupa radošo personu atbalsta mehānismu pilnveidei

Lai pilnveidotu radošās personas statusa piešķiršanas kritērijus un uzturēšanas kārtību, kā arī precizētu radošajām personām paredzētos nodokļu režīmus, Kultūras ministrijā (KM) izveidota un 28. janvārī darbu uzsāk darba grupa radošo personu atbalsta mehānismu pilnveidei. “Pandēmijas laiks ir sevišķi asi izgaismojis divas būtiskas nepilnības – nepieciešamību pēc solidāras un sociāli apdrošinošas

Tālāk
3_februaarii

Saruna “Dizaina stratēģija dizaineriem”

Latvijas Dizaina centrs ceturtdien, 2022. gada 3. februārī, pulksten 16.00 – 18.00 rīko publisku tiešsaistes pasākumu, dizaineriem adresētu, – sarunu “Dizaina stratēģija dizaineriem”, kurā tiek aicināti piedalīties praktizējoši dizaineri, dizaina uzņēmumi un dizaina organizācijas. Tā notiks ZOOM platformā. Šī saruna ir daļa no sarunu cikla “Latvijas Dizaina stratēģija 2021-2027” un

Tālāk
M_K_Laacis_L

VKKF piešķirtās MŪŽA STIPENDIJAS

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) padome 17. decembra sēdē piešķīrusi mūža stipendijas izciliem kultūras un mākslas darbiniekiem par mūža ieguldījumu kultūras un mākslas attīstībā. Atbalstīto lokā ir arī kādreizējais LDS priekšsēdētājs Mintauts Kārlis Lācis. No 2022. gada janvāra VKKF mūža stipendijas saņems: Romualds Pipars, Anita Uzulniece, Rūta Celma Kello, Jānis Radiņš,

Tālāk
LMA_jaunaa_eeka3

Telpas Latvijas Mākslas akadēmijas attīstībai

Ministru kabinets 14. decembra sēdē nolēma piešķirt 6 200 085 eiro, lai Kultūras ministrija (KM) Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) turpmākai attīstīšanai no Latvijas Universitātes (LU) iegādātos ēku Rīgā, Kronvalda bulvārī 4. Bijusī LU Bioloģijas fakultātes ēka LU funkcijām vairs nav nepieciešama. “Šis ir atbildīgs un izsvērts lēmums. Ēka Kronvalda bulvārī 4

Tālāk
nauda

JAUNRADES VEICINĀŠANAS STIPENDIJU MĒRĶPROGRAMMA

Izsludināta pieteikšanās Jaunrades stipendijām! Pirmkārt, šoreiz tās būs 43 stipendijas starp deviņām nozarēm (vizuālā māksla, literatūra, mūzika un deja, teātris, filmu nozare, dizains un arhitektūra, kultūras mantojums, tradicionālā kultūra, starpdiscipilnāro projektu nozare) un 914.00 EUR mēnesī (t.i. 10 968 EUR gadā) – vairāk nekā iepriekš! Otrkārt, vēršu uzmanību, ka šoreiz pieteikšanās

Tālāk