Zenta Liskopa

Zenta Liskopa

Biedra kartes numurs: 35
 • S
  ID
 • S
  VD
 • S
  RD
 • S
  MD
 • S
  GD
 • S
  FD
 • S
  DI
 • S
  DV
 • Profesionālā darbība
  Izglītība:
  1969-1974 – Valsts Mākslas akadēmija;
  1956-1960 – Lietišķās mākslas vidusskola. Tekstilmākslas nodaļa;
  1952-1056 – Iecavas vidusskola.

  Darba pieredze:
  1996-2006 – skolotāja-audzinātāja Rīgas Mūzikas Internātvidusskolā;
  1982-1992 – galvenā māksliniece institūtā „Pakalpojumprojekts”;
  1978-1982 – vecākā māksliniece konstruktoru biroja Jauno audumu nodaļā;
  1974-1978 – māksliniece vilnas pārstrādes rūpnīcā „8.marts”;
  1960-1969 – Austuves ceha priekšnieka vietniece Bauskas Vilnas pārstrādes fabrikā.

  Valodas:
  Latviešu – dzimtā;
  Krievu – brīvi;
  Vācu – lasu, rakstu ar vārdnīcas palīdzību.

  Papildus iemaņas:
  Mājturības mācību priekšmeta progr. īstenošana psk. 36st;
  Skolēnu radošās pašizpausmes iespējas viz.m.st 36st;
  Audzinātāja darba plānoš. un audzinātāja st. 28st;
  Papīra plastika 14st;
  Datorzinību8 pamati 48st;
  Klases kolektīvs un darbs ar vecākiem 16st;
  Uzturmācība un ēdiena gatavošana 36st;
  Netradicionālā izšūšana 24st;
  Teorētiskie un praktiskie jaut.viz.m.pasniegš.metodikā 40st;
  Modes vēsture 36st.

  Hobijs: Gobelēnu aušana.