Banku augstskola

Banku Augst zime

Banku augstskola (BA) ir valsts dibināta augstskola un darbojas kopš 1992.gada. BA sniedz starptautisku finanšu un biznesa izglītību, 2014./2015.akadēmiskajā gadā īstenojot kopskaitā 14 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas visos studiju līmeņos, veicot pētniecisko darbu, kā arī organizējot mūžizglītības pasākumus.

Banku augstskola programmu īsteno sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju. Ši ir pirmā un šobrīd vienīgā studiju programma Baltijas valstīs, kas sagatavo vadītājus darbam radošo industriju uzņēmumos. Radošās industriju uzņēmumu darbība balstās cilvēka radošajā darbībā, prasmēs un talantā (no idejas radīšanas, īstenošanas līdz publiskošanai) un kurām, izveidojot un izmantojot intelektuālo īpašumu, ir liels potenciāls tautsaimniecības attīstībā. Tas aptver arhitektūru, reklāmu, mākslas un kultūras industrijas, dizainu (ieskaitot modi, grafisko dizainu un lietišķo mākslu), filmu, datorspēles un interaktīvās programmatūras, mūziku, jaunos medijus, izdevējdarbību, radio un televīziju u.c.

Studiju programma tiek īstenota angļu valodā

Studiju ilgums

1,5 gadi – ar profesionālo bakalaura grādu vai  2,5 gadi – ar  akadēmisko bakalaura grādu.

Iegūstamā kvalifikācija
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs.

http://www.ba.lv/