Jaņa Rozentāla Mākslas skola

JRMS_

Jaņa Rozentāla Mākslas skola (JRMS) sagatavo audzēkņus šādās programmās:

Mākslas – iegūstamā specialitāte: Ilustrators.
Audzēkņi specializējas: gleznošanā, veidošanā vai grafikā.
Vizuālās saziņas līdzekļu māksla  –  Multimediju dizains: iegūstamā specialitāte – Multimediju dizaina speciālists.
Audzēkņi specializējas – datorgrafikā, interneta dizainā, 3DM, animācijas dizainā, video dizainā.
Vizuālās saziņas līdzekļu māksla  – foto dizains: iegūstamā specialitāte – Foto dizaina speciālists.  Audzēkņi specializējas – foto dizainā.

http://www.jrrmv.lv/30/