Latvijas Kultūras akadēmija

LKA zime

Latvijas Kultūras akadēmijas unikalitāti augstākās izglītības telpā Latvijā nosaka fakts, ka vienīgi šajā augstākās izglītības iestādē studenti var iegūt mākslas bakalaura grādu tādās disciplīnās kā Kultūras teorija un menedžments.

LKA īsteno akadēmiskā maģistra augstākās izglītības programmas „Mākslas” apakšprogrammu
Kultūras menedžments un radošās industrijas
Pilna laika, klātienes studijas (studiju ilgums – 2 gadi)
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās

http://www.lka.edu.lv/