Latvijas Universitāte

LU zime

LU veicina Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi, garantē studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, kā arī attīstīties zinātniskās un mākslinieciskās jaunrades darbā. LU ir starptautiskās akadēmiskās dzīves aktīva dalībniece, tā sekmē kultūru sakarus, zinātnes nozaru sadarbību un zināšanu izmantošanu.

LU panākumus veido darbinieku un studējošo prāts, talants un darbs. LU rūpējas par studējošo un darbinieku profesionālo un radošo spēju izaugsmi, vienojot studijas un pētniecību, klasiskās universitātes tradīcijas un dinamisku attīstību, kalpojot sabiedrībai un nesot Latvijas vārdu pasaulē.

LU sekmē latviešu valodas attīstību un pilnvērtīgu funkcionēšanu visos līmeņos, nodrošina latvisko kultūras tradīciju izpēti un uzturēšanu, rūpējas par terminoloģijas attīstību latviešu valodā.

Latvijas Universitāte īsteno  bakalaura studiju programmas dizainā:
– Datordizains
– Interjera dizains

http://www.lu.lv/