Liepājas Universitāte

LiepUn zime

Liepājas Universitāte ir viena no Latvijas Republikas universitātēm, Liepājas un Kurzemes izglītības, zinātnes un kultūras simbols, kas nodrošina konkurētspējīgas, starptautiski atzītas daudzveidīgas studijas, attīsta inovatīvu pētniecību, garantē sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, zināšanu ekonomikas veidošanos Latvijā kā pilntiesīgā partnerē Eiropas valstu saimē.

Liepājas Universitāte īsteno studiju programmas:
Dizains
– Datordizains
– Interjera dizains
– Produktu dizains
Fotomāksla

Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds mākslā.

http://www.liepu.lv/