Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

RezeknesA zime Jaun

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mērķis – nodrošināt studentiem zinātnes attīstības līmenim un Latvijas kultūras tradīcijām atbilstošu Eiropas izglītības telpā konkurētspējīgu akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, dot ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā un izaugsmē, attīstot izglītību, pētniecību, zinātni un inovāciju sistēmu, nodrošinot jaunu produktu un tehnoloģiju radīšanu RTA pārstāvētajās zinātnes nozarēs un starpnozarēs gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī .

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā īstenotās studiju programmas dizainā:

  1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas:
    Vides dizains
    Apģērbu dizains un tehnoloģija

Profesionālā bakalaura studiju programma „Interjera dizains”
Profesionālā maģistra studiju programma „Dizains”

http://www.ru.lv/sv_makslas