Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola

logo_ML

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (VDMV)  ir akreditēta pašvaldības mākslas un dizaina izglītības iestāde, kas īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmas.

Profesionālā vidējā izglītība skolā tiek īstenota jau no 1992. gada un veidota uz Bērnu mākslas skolas bāzes, kas pastāv jau no 1976. gada. 2016. gadā skola svinēja 40 gadu jubileju. Līdz ar to gan programmas, gan metodikas ir tradīcijās balstītas un pārbaudītas, un mijas ar mūsdienu jauninājumiem un tehnoloģijām, jo sekojam līdzi tendencēm dizaina un mākslas nozarēs.

Skolā tiek īstenotas gan profesionālās ievirzes, gan profesionālās izglītības, gan interešu izglītības programmas.

Sadarbībā ar biedrību “Vidzemes mākslas izglītības attīstības centrs” tiek organizētas licencētas neformālās izglītības programmas kursi pieaugušajiem.

Izglītības iestādes darbības vadošā ideja ir – KVALITATĪVA MĀKSLAS UN DIZAINA IZGLĪTĪBA VISA MŪŽA GARUMĀ, bet mērķis – veidot izglītībai labvēlīgu vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās vidējās izglītības standartos un programmās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās un normatīvajos aktos noteikto dizaina un mākslas nozares profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.

Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība profesionālās izglītības programmu īstenošanai dizaina un mākslas nozarē, ar mērķi sagatavot izglītojamos darbam noteiktā profesijā, veicināt zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju veidošanos, kas sekmē izglītojamā konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos.

 

VDMV piedāvā 4 gadu vidējās profesionālās izglītības apguvi jauniešiem pēc 9.klases beigšanas (IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA – IEGŪSTAMĀ 3. LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA):

  • Interjera dizains
  • Reklāmas dizains
  • Multimediju dizains
  • Apģērbu dizains

VDMV piedāvā 2 gadu vidējās profesionālās izglītības apguvi jauniešiem pēc 12. klases beigšanas:

  • Interjera dizains
  • Apģērbu dizains
  • Foto dizains
  • Metāla izstrādājumu dizains

 

https://www.vdmv.lv/

Adrese: Purva iela 12, Valmiera, LV 4201/  E-pasts: vdmv@valmiera.edu.lv

Facebook: @VDMVSKOLA  /  Instagram: @vdmvskola